අපව අමතන්න

උදව් අවශ්යයි?

සම්බන්ධක තොරතුරු

දුරකථන

18824367432

විද්යුත් තැපෑල

ෆැක්ස්

0769-89939511

ලිපිනය

මහල 3, ගොඩනැගිල්ල A, Jinli කාර්මික උද්‍යානය, Dalingshan නගරය, Dongguan නගරය, Guangdong පළාත, චීනය